Documente / modele de cereri

În cazul în care intervenția care necesită Avizul Ministerului Culturii este pentru aceeași adresă poștală, dar pentru faze de proiectare diferite (ex.: DTAD și DTAC/PUD și DTAC/PUZ și DTAC),  se vor depune dosare separate, complete, pentru fiecare fază.

Cerere de clasare

Cerere de declasare

Cerere de avizare

Nota de calcul

Cerere tip preemtiune

Cerere tip statut imobil

Documente necesare emiterii avizului

Cerere eliberare certificat export

Lista bunuri pentru care se solicta cerificat export

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal