Anunt

 

Direcția pentru Cultură a Municipiului București vă pune la dispoziție, conform prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016  privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adresa de e-mail pentru transmiterea copiei după cartea de identitate : gdpr@dcmb.ro .

 

Ordinul Ministrului Culturii nr. 2793/27.03.2023 prin care s-a aprobat taxa de 1,5 lei/pagină pentru serviciul de copiere, pe suport de hârtie, a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Vă informăm asupra faptului că Hotărârea de Guvern nr. 209 din 14.02.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154/15.02.2022.

De asemenea a fost publicată Metodologie de evaluare pentru Pilonul IV. Coeziunea social şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură, aprobată prin Ordinul comun nr. 209/457/2676/283/2022, disponibilă la adresa https://mfe.gov.ro/primul-apel-al-mipe-din-cadrul-pnrr-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Solicitanţii eligibili au 14 zile la dispoziţie, începând cu data de 25.02.2022, pentru a transmite fişa obiectivului şi documentele suport conform metodologiei, la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro .


Programările pentru participarea Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti la recepţiile la terminarea lucrărilor pentru imobilele monument istoric se depun în scris, la secretariat, cu cel puţin 10 zile înainte de data recepţiei propriu-zise şi vor fi însoţite de copie după Avizul Ministerului Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti şi de copie după Autorizaţia de Construire.


Vă informăm că a fost publicat al doilea anunţ prin care se solicită indicarea de obiective spre a fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul IV. Coeziunea socială şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură. La adresa https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ sunt disponibile cerinţele necesare a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 819, 2880, 667/2022.

Potrivit metodologiei, în funcţie de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanţare a promovării turistice sau a restaurării :

  • unităţile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea ;
  • instituţii publice, persoane juridice de drept public ;
  • universităţi ;
  • unităţi aparţinând unui cult religios recunoscut în România ;
  • organizaţiile neguvernamentale ;

 

Pentru contractarea de finanțări, propunerile de obiectiv și anexele aferente (fișiere semnate și fișiere editabile) vor fi transmise, în perioada 3 – 23 mai 2022, la adresa de email evaluare2.c11@mfe.gov.ro .


Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2.515 din 28 iunie 2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 3.504 din 24 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.515/2018

Vă informăm

Începând cu data de 08.11.2021, Direcţia pentru Cultură a Muncipiului Bucureşti va aplica prevederile prezentului Ordin .

În consecinţă, vă rugăm să consultaţi cu atenţie prezentul Ordin, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depuneţi, ataşat documentaţiei prezentate spre avizare, declaraţia pe propria răspundere cu privire la calculul suprafeţelor supuse avizării şi a cuantumului sumei aferente tarifului ( conform art. 2 alin. (1) din prezentul Ordin )

 

Pentru legatura prin e-mail va rugam sa folosiţi adresele indicate in Date de contact pentru activitati specifice DCMB.

 

Cererile descărcate din Documente/cereri - model vor trebui completate cu multă atenţie. Se va insista pe claritatea datelor de identificare (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail).

 

Timbrul monumentelor istorice

 
Informatii suplimentare:
1. Dosarele noi de avizare necesita cerere dcmb cu nr. de telefon pt contact!
2. Dosarele de completare vor avea atasat copie notificare dcmb prin care se solicita completarea si cerere tip dcmb cu specificarea numarului de dosar pentu care se face completarea!
3. Toate documentatiile (noi sau completari) vor fi insotite de un CD ce va cuprinde in format electronic (pdf sau jpg) tot ce se trimite in format letric!
Pe acesta cale ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.